Studie rodiného domu

1 JAK VYPRACOVAT PROJEKTOVOU DOKUMENTACI?  HLAVNĚ ARCHITEKTONICKOU STUDII?

1.1 Co to vlastně projekt domu (stavby) je?

Projekt stavby je projektová dokumentace, kterou Vám zpracuje projektant na základě Vašich požadavků a podmínek v daném prostředí.

Máme několik typů projektů (seřazeno chronologicky, jak jednotlivé projekty za sebou vznikají):

 • Architektonická studie
 • Projekt k územnímu řízení
 • Projekt ke stavebnímu povolení nebo tzv. (Projekt ke stavebnímu povolení rozšířená verze)
 • Projektová dokumentace provedení stavby
 • Projektová dokumentace skutečného provedení

1.2  Co udělat před výstavbou rodinného domu?

Před výstavbou rodinného domu je třeba vypracovat jeho projektovou dokumentaci, která nám v předstihu ukáže, jak bude stavba vypadat po dokončení. Dále je třeba, možná i s projektantem, najít vhodnou parcelu pro výstavbu rodinného domu. (Viz níže příklady.)

UvP_STAVO_STA34_OBR_001_PARCELA_1


UvP_STAVO_STA34_OBR_002_PARCELA_1

 

UvP_STAVO_STA34_OBR_003_PARCELA_1

UvP_STAVO_STA34_OBR_004_PARCELA_2 

UvP_STAVO_STA34_OBR_005_PARCELA_3

 

UvP_STAVO_STA34_OBR_006_PARCELA_4

 

UvP_STAVO_STA34_OBR_008_PARCELA_6

 

UvP_STAVO_STA34_OBR_009_PARCELA_7

 

UvP_STAVO_STA34_OBR_010_PARCELA_8

UvP_STAVO_STA34_OBR_011_PARCELA_9

 

UvP_STAVO_STA34_OBR_012_PARCELA_10

 

UvP_STAVO_STA34_OBR_013_PARCELA_11

 

 UvP_STAVO_STA34_OBR_014_PARCELA_12

 

UvP_STAVO_STA34_OBR_015_PARCELA_13

 UvP_STAVO_STA34_OBR_016_PARCELA_14

 

UvP_STAVO_STA34_OBR_017_PARCELA_15

 

UvP_STAVO_STA34_OBR_018_PARCELA_16

 

UvP_STAVO_STA34_OBR_019_PARCELA_17

1.3 Příprava projektové dokumentace rodinného domu

Přípravě projektové dokumentace stavby se věnuje významná část celkového času přípravy na výstavbu.

1.4 Co je to vlastně projektová dokumentace?

Projektová dokumentace je soubor výkresové a textové dokumentace, na jejímž základě probíhá výstavba. Výstavba domu probíhá v určitých intervalech činností, které jsou z časového hlediska řazeny do období přípravy, projektování, výstavby a předání domu do užívání.

1.5 Co je potřeba zajistit v rámci přípravy?

V rámci přípravy na výstavbu se obstarávají podklady, které vyjadřují základní představu o stavbě dle požadavku investora. V druhém období se vypracovává návrh domu – tzv. projekt stavebního díla.

1.6 Co je to projekt?

Projekt je soubor výkresové a jiné dokumentace, která se vypracuje na účel postavení celé stavby. V třetím období probíhá podle projektu a dalších podkladů výstavba domu. Po úspěšném ukončení této fáze se stavební dílo předá investorovi do užívání. Během trvání celé výstavby jsou výkresy prostředkem technického dorozumívání mezi odbornými pracovníky (stavbyvedoucím, mistry, zedníky atd..), kteří provádějí stavbu, a dalšími účastníky výstavby.

1.7 Kdo může vypracovávat projektovou dokumentaci?

Vypracováním projektové dokumentace třeba pověřit osoby způsobilé pro tuto činnost - architekty a stavební inženýry.

2       ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

2.1      Architektonická studie stavby

Mnoho lidí má představu, že architektonickou studii si mohou vypracovat sami. Vezmou si papír a nakreslí si schematicky čarami rozmístění jednotlivých místností, rozmístění umyvadel zakreslených nějakými obdélníky a schematicky umístěným schodištěm… S tímto pak jdou za projektantem a požadují přerýsovaní projektu do digitální podoby a dopracování ke stavebnímu povolení. Mnozí se domnívají, že tak ušetří mnoho peněz (především za architektonickou studii) a též si řeknou, proč zadávat architektonickou studii, když již vlastní představy mám. Pomysleli jste však, zda Vaše představa je realizovatelná dle příslušných podmínek stanovených pro Vaše území (max. výška domu, počet podlaží…)? Pomysleli jste, zda Vaše představa má již své základní náležitosti (min. šířky místností, správné velikosti dveří, výšky mísností, barevnostní řešení domu atd.)?

Toto vše je součástí Architektonické studie! Pokud tomu tak není, musí se všechno během procesu tvorby projektové dokumentace ke stavebnímu povolení dopracovat a neustále upravovat. V závěru ušetřené náklady vložíte do víceprací, které bude samozřejmě projektant požadovat při dokumentaci pro stavební povolení + dopracování „Vašich nákresů“.

2.2  Proces tvorby architektonické studie

2.1.1    Přípravné fáze:

•    navštívení místa – parcely např.: ukázka

 

UvP_STAVO_STA34_OBR_001_PARCELA_1

 UvP_STAVO_STA34_OBR_002_PARCELA_1

UvP_STAVO_STA34_OBR_003_PARCELA_1

 

UvP_STAVO_STA34_OBR_004_PARCELA_2

UvP_STAVO_STA34_OBR_005_PARCELA_3

 

 

UvP_STAVO_STA34_OBR_006_PARCELA_4

UvP_STAVO_STA34_OBR_007_PARCELA_5

 

UvP_STAVO_STA34_OBR_008_PARCELA_6

 

UvP_STAVO_STA34_OBR_009_PARCELA_7

 

 • konzultace s klientem,
 • samozřejmostí je ověření na příslušném stavebním úřadu i obecním úřadu, jaký dům se dá na pozemku stavět a jak může být veliký,
 • může se stát, že je v místě předepsán např. tvar střechy (sedlová, rovná, pultová),
 • velikost max. zastavěné plochy domem,
 • počet nadzemních podlaží,
 • výška domu,
 • výška hřebene střechy, či
 • výška římsy,
 • také může být předepsán odstup od ulice.

Tyto parametry pak budou ovlivňovat to, jak bude váš dům vypadat.

 

2.1.1  Přípravné fáze:

Na základě těchto informací vypracování studie cca ve 2 variantách

 • konzultace s klientem,
 • rady,
 • nápady,

UvP_STAVO_STA34_KRESBA_001

 

UvP_STAVO_STA34_KRESBA_002

 

UvP_STAVO_STA34_KRESBA_003

 

UvP_STAVO_STA34_KRESBA_004

UvP_STAVO_STA34_KRESBA_005

 

UvP_STAVO_STA34_KRESBA_006

 

UvP_STAVO_STA34_KRESBA_007

 

UvP_STAVO_STA34_KRESBA_008_POHLEDY_1

 

UvP_STAVO_STA34_KRESBA_009_POHLEDY_2

UvP_STAVO_STA34_KRESBA_010_POHLEDY_3

UvP_STAVO_STA34_KRESBA_011_POHLEDY_4

 

UvP_STAVO_STA34_KRESBA_012_POHLEDY_5

 

 UvP_STAVO_STA34_KRESBA_013_PERSPEKTIVA_1

UvP_STAVO_STA34_KRESBA_014_PERSPEKTIVA_2

 • dofinalizování,
 • studie k závěru.

Součástí práce při tvorbě architektonické studie jsou též práce typu. Představa o umístění nosných stěn, správné normové velikosti dveří, doporučená orientace místností dle našich zeměpisných podmínek, šířka chodeb, normová min. výška místností, strmost schodů, materiálové řešení, správné umístění wc mísy, umyvadel dle norem, ale též správné minimální rozměry místností (šířka, výška, hloubka) atd.

2.3 Co taková opravdová architektonická studie obsahuje?

 • Základní informace o stavbě — velikosti, plochy místností, zastavěná plocha, výška budovy, číslo parcely, investor, obec apod. Půdorysy jednotlivých podlaží (rozmístění jednotlivých místností, tloušťky stěn, umístění umyvadel, dřezu apod., správné velikosti dveří, okna atd.)
 • Příčný a podélný řez domem
 • Pohledy s vyznačením barevného řešení (nátěr, obklad apod.)
 • Situace (umístění domu na pozemku včetně návrhu zpevněných ploch)

Součástí dokumentace může být:

 • 3D vizualizace – i se zasazením do opravdové fotografie z místa (obrázek, jak bude budoucí dům vypadat)
 • Animace – průlet domem pro lepší představu

Co následuje po vypracování architektonické studie?

Po vypracování projektu architektonické studie následuje projekt k územnímu řízení. V případě rodinného domu, plotu a jiných menších staveb je projekt k územnímu řízení součástí projektu stavebního povolení a též na stavebním úřadě jsou tyto dvě části pak projednávány jako jedna část projektové dokumentace.

 

Celý proces začíná návrhem domu. Tato fáze je velmi důležitá a je rozumné, aby se stavebník domu kontaktoval s architektem nebo stavebním inženýrem, který podle jeho základních požadavků vypracuje koncept domu – tzv. architektonickou studii. Studie je po konzultacích se stavebníkem podkladem pro vypracování projektu stavby. Výkresová dokumentace by měla obsahovat urbanistické, architektonické a dispoziční řešení domu, konkrétní půdorys podlaží domu (rozmístění jednotlivých prostorů na podlažích domu), řez s výškovým zónováním domu, pohledy na všechny fasády domu a situaci stavby (umístění domu na pozemku).

 

Architektonická studie představuje předběžný návrh  stavby. Standardně je architektem vyhotovován ve variantách, mezi kterými si klient vybírá. Studie určuje základní tvarové, dispoziční, konstrukční a materiálové provedení stavby. Jejím posláním je ujasnění záměru a stavebního programu mezi architektem a investorem – stavebníkem. Na základě studie se ověřují možnosti stavebního pozemku. Architektonická studie v případě, že se jedná o novostavbu, by měla obsahovat osazení stavby na pozemek - situaci stavby, půdorysy všech podlaží, z nichž je patrné zejména uspořádání prostoru, dispoziční řešení, principy konstrukčního řešení, pohledy na stavbu, typický řez stavbou se základními kótami. Návrh použitých materiálů, zpravidla doplněný  vizualizací objektu, případně interiéru.

 

Architektonický návrh  stavby  ze studie se dále konkretizuje a vypracovává ve formě projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, kterých je potřeba pro povolení realizace stavby.

 

Architektonická studie se zpracovává i na změny stavby, jako je přístavba, nástavba, nebo vestavba. Dále je možné ji zpracovat pro rekonstrukce domů, interiérů, nebo rekonstrukci podkroví.

 

MĚŘÍTKA – ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Návrhy se vypracují v měřítku 1: 200, příp. 1: 100; měřítko závisí na velikosti stavby a podrobnosti návrhu. Situace stavby se kreslí v měřítku 1: 500, 1: 250, příp. 1: 200. V této fázi je pro lepší názornost užitečné vypracovat model stavby nebo počítačovou vizualizaci, které umožní stavebníkům získat lepší představu o navrhovaných prostorách (stavebník si často na základě pravoúhlých průmětů stavby, tedy půdorysů, řezů a pohledů, nedokáže dům dobře představit). Předejde se tak nedorozuměním v představě o řešení domu mezi stavebníkem a projektantem i případným úpravám a změnám ve fázi výstavby.

NÁVRH ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Návrhu studie by měl architekt věnovat maximální pozornost. Už na začátku práce na návrhu domu by měl i stavebník pochopit, že vypracování návrhu je nejdůležitější etapou před samotnou realizací, od níž závisí krása a funkční kvality budoucí stavby.

UvP_STAVO_STA34_REALIZACE_FOTO_003

 

UvP_STAVO_STA34_REALIZACE_FOTO_004

 

UvP_STAVO_STA34_REALIZACE_FOTO_005

UvP_STAVO_STA34_REALIZACE_FOTO_006

UvP_STAVO_STA34_REALIZACE_FOTO_007

 

UvP_STAVO_STA34_REALIZACE_FOTO_008

 

Seznam použitých zdrojů

 1. http://e.coleman.cz/rozdeleni-plochych-strech-cz/
 2. http://www.izolace-plochestrechy.cz/strechy/rozdeleni-plochych-strech
 3. http://www.naseinfo.cz/stavby-a-stavebnictvi/nez-zacneme-stavet/projektova-dokumentace/jak-vypracovat-projektovou-dokumentaci#ixzz2tkdr5sJi
 4. http://harmonicke-stavby.webnode.cz/products/studie-rodinneho-domu-do-150m2-podle-zasad-feng-shui/

Další výukové materiály:

Studie rodinného domu – test

Studie rodinného domu – prezentace